Przejdź do treści

Refundacja NFZ

Opieka pielęgniarska w domu pacjenta jest refundowana przez NFZ

Warunki przyjęcia NFZ

Kto może skorzystać z opieki pielęgniarskiej w domu chorego refundowanej przez NFZ?

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej kwalifikowani są pacjenci przewlekle, somatycznie chorzy wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.

Do wniosku kwalifikującego należy dołączyć

  1. Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieka długoterminowa domową wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową
  3. Dokument potwierdzający ubezpieczenie  

Dane kontaktowe do przyjęcia pod opiekę zespołu domowej opieki pielęgniarskiej