Przejdź do treści

Witamy w VitalAire, jak możemy Ci pomóc?

Domowa wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna jest procesem umożliwiającym pacjentom z niewydolnością oddechową prawidłowe oddychanie przy użyciu aparatury medycznej. Skorzystaj z oferty VitalAire i popraw swoją jakość życia.

Tlenoterapia

Tlenoterapia jest postępowaniem leczniczym, które polega na zwiększeniu stężenia tlenu w powietrzu wdychanym przez chorego, stosowanym najczęściej w przewlekłej niewydolności oddechowej (PNO).

Domowa opieka pielęgniarska

Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym ciężko chorego, jak również przygotowanie pacjenta i jego rodziny do „samoopieki i samopielęgnacji”, w tym do radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Badanie obserwacyjne. Telemonitoring w wentylacji domowej

Telemonitoring chorych leczonych nieinwazyjną wentylacją mechaniczną w warunkach domowych - możliwości aplikacji, organizacja opieki i efekty kliniczne

VitalAire prowadzi opiekę domową nad osobami przewlekle chorymi we współpracy z interdyscyplinarnymi zespołami medycznymi.

Nasza misją jest podnoszenie jakości życia osób przewlekle chorych poprzez oferowanie profesjonalnej opieki zdrowotnej w domu. Wierzymy w opiekę opartą na wartości, której celem jest skupienie się na potrzebach i odczuciach pacjentów, aby poprawiać jakość ich życia oraz motywować do stosowania terapii.

VitalAire jest częścią Air Liquide Healthcare, światowego lidera w dziedzinie gazów medycznych i domowej opieki zdrowotnej.

2 mln pacjentów otoczonych opieką w domach na całym świecie

15 000 szpitali i klinik obsługiwanych na całym świecie

152 pacjentów zrekrutowaliśmy do badania obserwacyjnego: Telemonitoring w wentylacji

Dowiedz się więcej na temat badania tutaj

Wydarzenia