Przejdź do treści

Refundacja NFZ

Dowiedz się kto może skorzystać z domowej terapii wentylacji mechanicznej refundowanej przez NFZ.

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji oraz obsługi sprzętów medycznych.

Warunki przyjęcia NFZ

Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Do skierowania należy dołączyć:

 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny / opiekunów;
 • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii, intensywnej terapii i pulmonologa.
Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta
jest kontynuacją leczenia szpitalnego.

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą jednocześnie korzystać z:

 • pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
 • świadczeń paliatywnych i hospicyjnych,
 • tlenoterapii,
 • dodatkowej terapii ruchowej.

Jedynymi świadczeniami, które można łączyć z naszym świadczeniem są:

 • wizyty w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia stomatologiczne,
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

Numery kontaktowe do przyjęcia pod opiekę zespołu wentylacji mechanicznej

Skontaktuj się z nami w każdej sprawie dotyczącej wentylacji mechanicznej

Oddział VitalAire Poznań

Ze świadczenia skorzystać mogą pacjenci z całej Polski z wyłączeniem województwa:

 • pomorskiego
 • kujawsko-pomorskiego
 • mazowieckiego.

tel. 532 087 846


tel. 532 087 863


tel. 532 087 796


tel. 532 087 679

 

Oddział VitalAire Warszawa

Ze świadczenia skorzystać mogą pacjenci z województwa mazowieckiego


tel. 609 800 398