Refundacja NFZ

Dowiedz się kto może skorzystać z domowej terapii wentylacji mechanicznej refundowanej przez NFZ.

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji oraz obsługi sprzętów medycznych.

Wentylacja Warunki Przyjęcia NFZ

Warunki przyjęcia NFZ

Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Do skierowania należy dołączyć:

 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny / opiekunów;
 • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii, intensywnej terapii i pulmonologa.
Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta
jest kontynuacją leczenia szpitalnego.

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą jednocześnie korzystać z:

 • pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
 • świadczeń paliatywnych i hospicyjnych,
 • tlenoterapii,
 • dodatkowej terapii ruchowej.

Jedynymi świadczeniami, które można łączyć z naszym świadczeniem są:

 • wizyty w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia stomatologiczne,
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

Numery kontaktowe do przyjęcia pod opiekę zespołu wentylacji mechanicznej

Skontaktuj się z nami w każdej sprawie dotyczącej wentylacji mechanicznej

Oddział VitalAire Poznań

Ze świadczenia skorzystać mogą pacjenci z całej Polski z wyłączeniem województwa:

 • pomorskiego
 • kujawsko-pomorskiego
 • mazowieckiego.

tel. 532 087 846


tel. 532 087 863


tel. 532 087 796


tel. 532 087 679

 

Oddział VitalAire Warszawa

Ze świadczenia skorzystać mogą pacjenci z województwa mazowieckiego


tel. 609 800 398