Przejdź do treści

Przewlekła niewydolność oddechowa

Przewlekła niewydolność oddechowa: co to jest?

Charakteryzuje się niezdolnością płuc do utrzymania prawidłowego poziomu gazów (O² i CO²) we krwi. Najczęściej jest to spowodowane przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) związaną w większości przypadków z paleniem tytoniu lub narażeniem zawodowym na zanieczyszczenia. Różne choroby mogą również powodować niedobór tlenu: śródmiąższowa choroba płuc, mukowiscydoza, ciężka przewlekła astma, wrodzona choroba serca, zaawansowany rak płuc, nadciśnienie płucne itp.

Rodzaje przewlekłej niewydolności oddechowej

  • Obturacyjna niewydolność oddechowa: wynika z częściowej niedrożności dróg oddechowych, która zmniejsza przepływ tlenu. Trzy choroby płuc mogą być związane z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), astmą i rozedmą płuc.
  • Restrykcyjna niewydolność oddechowa: związana ze zmniejszeniem pojemności płuc, co może być spowodowane uszkodzeniem pompy oddechowej i zmianami w ośrodku oddechowym w mózgu.

Poznaj diagnozę

Poznaj niektóre z procedur medycznych, które umożliwiają postawienie diagnozy i ocenę ciężkości choroby

  • Oksymetria to szacowanie ilości tlenu we krwi lub saturacji tlenem (SpO²). Ten test może wskazać, czy poziom tlenu we krwi jest zbyt niski (SpO2²<88%). 
  • Analiza gazometrii krwi tętniczej pozwala dokładnie zmierzyć ilość O² (lub PaO²) i dwutlenku węgla (lub PaCO²) obecnego we krwi.
  • Spirometria i badanie czynności płuc: ocenia pojemność i objętość płuc w celu wykrycia rodzaju i jego ciężkości.
  • Ocena serca za pomocą elektrokardiogramu i USG.

Wskazówki, jak żyć lepiej

Wskazówki dotyczące zmiany stylu życia można uzupełnić fizjoterapią klatki piersiowej w celu oczyszczenia oskrzeli oraz lekami poprawiającymi komfort i stabilizację choroby.

  • Wyeliminuj czynniki ryzyka, takie jak rzucenie palenia, unikaj czynników obciążających, takich jak bierne palenie, zanieczyszczenie i nadużywanie leków, które mogą zaszkodzić oddychaniu, z determinacją medyczną.
  • Przyjmij zbilansowaną dietę;
  • Regularnie ćwicz aktywność fizyczną: pomoże Ci to zapobiec zanikowi mięśni oraz zachować wolność i autonomię.