Przejdź do treści

Co to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to przewlekła choroba układu oddechowego charakteryzująca się przewlekłym zapaleniem oskrzeli i zmniejszoną pojemnością płuc, powodującą trudności w oddychaniu (duszność), zwłaszcza podczas wysiłku.

Zapalenie dróg oddechowych

Osoby z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc cierpią w szczególności na zapalenie dróg oddechowych , oskrzeli i tkanki płucnej. To zapalenie prowadzi do zwężenia dróg oddechowych, uniemożliwiając przepływ powietrza. W zależności od stadium choroby pęcherzyki płucne są ostatecznie niszczone. Zniszczenie pęcherzyków płucnych i prowadzi do zaniku wymiany gazowej, która normalnie tam zachodzi, co skutkuje zmniejszeniem pojemności płuc pacjenta.

Według Światowej Organizacji Zdrowia POChP jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, po chorobie niedokrwiennej serca i udarze mózgu.

Dane liczbowe POChP

Na świecie choruje 210 milionów ludzi

Na POChP cierpi ok. 10% ludności między 40 a 60 rż

Objawy POChP

Głównym objawem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest duszność podczas wysiłku, a następnie przewlekły kaszel i wydzielanie plwociny.

Te nieswoiste objawy POChP przypominają objawy przewlekłego zapalenia oskrzeli i często są pomijane, co prowadzi do późnego rozpoznania choroby

Z powodu infekcji dolnych dróg oddechowych (płuc) mogą wystąpić ostre epizody zaostrzenia i przedłużające się nasilenie objawów, takich jak duszność (w tym w spoczynku), nasilony kaszel z plwociną lub bez plwociny. POChP jest czasami diagnozowana podczas jednego z tych zaostrzeń. Pogorszenie stanu może prowadzić do niewydolności oddechowej w zaawansowanych stadiach.

Główny objaw: duszność przy wysiłku

Czy masz trudności z wykonywaniem tych codziennych czynności?

Jeśli masz problemy z wykonywaniem takich codziennych czynności, zwłaszcza rano, skontaktuj się z lekarzem.
80% przypadków POChP przypisuje się paleniu (czynnemu lub biernemu)

Inne czynniki mogą zwiększać ryzyko POChP lub przyczyniać się do jej pogorszenia

 • Narażenie na pył i chemikalia, związane głównie z wykonywaniem niektórych czynności zawodowych, odpowiada za 15% przypadków POChP
 • Bierne lub czynne palenie papierosów
 • Częste infekcje dolnych dróg oddechowych w dzieciństwie mogą być odpowiedzialne za występowanie POChP w wieku dorosłym
 • Zanieczyszczenie powietrza jest uważane za ważny czynnik obciążający, który zwiększa ryzyko zaostrzeń
 • Jak w przypadku każdej choroby wieloczynnikowej, istnieje również składnik genetyczny: brytyjskie badanie wykazało, że palacze, którzy mają w swoim kręgu rodzinnym (pierwszy stopień związku) osobę, u której rozwinęła się ciężka postać POChP przed 55 rokiem życia, są trzykrotnie bardziej narażeni na rozwój niedrożności dróg oddechowych niż palacze bez historii rodzinnej. Badanie to sugeruje, że czynniki genetyczne, które wchodzą w interakcje z konsumpcją tytoniu, wpływają na początek choroby.
 • Przez większość czasu POChP prowadzi do zmniejszonej aktywności fizycznej i zmniejszonej tolerancji wysiłku. Ten spadek aktywności jest czynnikiem nasilającym chorobę, powodując dobrze znane zjawisko spirali odwarunkowej.

Dowiedz się więcej o

Bibliografia

 1. Globalna inicjatywa na rzecz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Globalna strategia postępowania w diagnostyce i profilaktyce przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Mis à jour w 2017 roku; disponible sur http://goldcopd.org/gold-2017-global-strategy-diagnosis-management-prev…;…
 2. ERS. Przewlekła obturacyjna choroba płuc w: Europejskiej białej księdze płuc. Dostępne na http://www.erswhitebook.org/chapters/chronic-obstructive-pulmonary-dise…;…
 3. http://www.who.int/gard/publications/chronic_respiratory_diseases.pdf
 4. www.who.int/mediacentre /factsheets/fs310/pl/
 5. OMS. Przewlekła obturacyjna bronchopneumopatia (BPCO). Aide mémoire N°315, październik 2014. Dostępne na www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/fr/; patrz 11.05.2014