Przejdź do treści

Postępowanie w przypadku POChP

Jak poprawić jakość życia i niezależność chorując na POChP?

Postępowanie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) polega na zmniejszeniu objawów i spowolnieniu postępu choroby, a także ograniczeniu liczby hospitalizacji i zaostrzeń choroby. POChP jest nieuleczalna, a postępowanie w coraz większym stopniu ukierunkowane jest na jakość życia i niezależność dotkniętych nią osób.

Różne sposoby radzenia sobie z POChP

Strategia postępowania polega na kontrolowaniu objawów, zmniejszeniu częstości i nasilenia zaostrzeń oraz zmniejszeniu ryzyka hospitalizacji. Przed fazą niewydolności oddechowej postępowanie terapeutyczne opiera się na następujących osiach:
 • Rzuć palenie
  Rzucenie palenia jest pierwszym czynnikiem w zapobieganiu postępowi choroby

 • Bądź aktywny
  Rozwijaj aktywność fizyczną i monitoruj wagę

 • Zaszczep się
  Przeciwko grypie i pneumokokom, aby zapobiec infekcjom płuc

 • Rehabilitacja oddechowa
  Jest wskazana w niektórych przypadkach

 • Leki rozszerzające oskrzela
  Pomagają zmniejszyć objawy POChP

Czym jest rehabilitacja oddechowa?

Wskazana jest w przypadku duszności (uczucie braku tchu) lub gdy pacjent ma musi ograniczać codzienne czynności i posiada nietolerancję wysiłku. W tych warunkach rehabilitacja oddechowa niesie ze sobą wiele korzyści: poprawia jakość życia, zapewnia większą tolerancję wysiłku, zmniejsza duszność, lęk, a nawet depresję związaną z POChP, a także zmniejsza liczbę hospitalizacji.

Rehabilitacja oddechowa opiera się na kompleksowej opiece wielodyscyplinarnego zespołu. Organizowany jest cykl od 12 do 20 sesji obejmujących aktywność fizyczną (trening siłowy, ćwiczenia wysiłkowe), fizjoterapię oddechową i edukację terapeutyczną. 

Rehabilitacja oddechowa przynosi wiele korzyści

Kiedy POChP rozwija się w przewlekłą niewydolność oddechową...

Gdy POChP rozwija się w przewlekłą niewydolność oddechową (PNO) i stanowi stan powodujący niepełnosprawność, lekarz może przepisać długoterminową tlenoterapię domową . Na tym zaawansowanym etapie rozedma płuc prowadzi do prawdziwych problemów z utlenowaniem krwi. Nie mogąc zagwarantować wymiany gazowej z wdychanym powietrzem, pęcherzyki nie pozwalają już na dostarczanie tlenu do organizmu (hipoksemia).

Długotrwała terapia tlenowa (+/- LTOT) może pomóc w utrzymaniu prawidłowego poziomu tlenu we krwi poprzez podawanie powietrza wzbogaconego w O² z pojemników z czystym tlenem lub ze źródeł koncentratorów tlenu.

POChP obejmuje kompleksową opiekę multidyscyplinarną i wymaga koordynacji różnych pracowników służby zdrowia, a także sektorów socjalnego i medyczno-socjalnego.