Przejdź do treści

Domowa wentylacja mechaniczna

Respirator w domu pacjenta

Wentylacja mechaniczna jest procesem umożliwiającym pacjentom z niewydolnością oddechową prawidłowe oddychanie przy użyciu aparatury medycznej, czyli respiratora, pozwalającego na sztuczne, całkowite lub wspomagane oddychanie pacjenta.

Respirator w domu pacjenta

Dziś istnieje możliwość korzystania z respiratora w domu pacjenta, co w znacznym stopniu ułatwia osobom chorym powrót do funkcjonowania w bardziej naturalnym środowisku, jakim jest dom i rodzina, likwidując konieczność długotrwałego pobytu w szpitalu.

Z programu świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów i dzieci wentylowanych mechanicznie korzystać mogą pacjenci z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością oddechową (PNO).

Terapia musi być zlecona i kontrolowana przez lekarza specjalistę.

Kto potrzebuje wentylacji mechanicznej w domu?

W przypadku wentylacji domowej konieczne jest, aby pacjent otrzymał całe leczenie, które otrzymał w szpitalu w swoim domu, poprzez kontrolę ze strony firm zajmujących się opieką domową, rodziny lub opiekunów.

Pacjent, który wraca do domu z zamiarem kontynuacji leczenia, ma możliwość krótkiego powrotu do codziennych zajęć.

Pomoc rodziny zapewnia lepszą jakość życia i redukcję stresu emocjonalnego, a także pozwala na większą prywatność i łatwość odzyskania niezależności funkcjonalnej.

Pacjenci korzystający z naszego świadczenia oprócz sprzętu medycznego mają zapewnioną systematyczną, specjalistyczną opiekę medyczną lekarza anestezjologa, pielęgniarki i fizjoterapeuty (rehabilitanta).

Rodzaje wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna jest sposobem leczenia umożliwiającym pacjentom z niewydolnością oddechową możliwość funkcjonowania przy użyciu sprzętu medycznego (respiratora). Respirator to urządzenie wspomagające albo zastępujące oddech pacjenta. Istnieją dwa rodzaje terapii przy pomocy respiratora:

 • Inwazyjna
  Wytworzona sztuczna droga oddechowa (tracheostomia)

 • Nieinwazyjna
  Pacjent wspomagany oddechem za pomocą maski

Bezpieczeństwo w korzystaniu z wentylacji mechanicznej

 • Trzymaj wentylator na płaskiej i stabilnej podstawie, jeśli jego podstawa nie jest używana, aby zapobiec ryzyku upadku.
 • Nie pozostawiaj żadnych akcesoriów respiratora, takich jak obwód wydechowy i zawór, na siedzisku/łóżku lub innych materiałach chłonnych, gdy nie są używane.
 • Nie palić w środowisku, w którym zainstalowano respirator płuc i/lub butlę z gazem medycznym.
 • Nie używaj olejów, tłuszczów ani żadnych substancji do smarowania zaworów, regulatorów i połączeń.
 • Wentylator nie może być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Wentylator nie może być przykryty żadnym materiałem, aby jego wlot chłodzący nie był zatkany.
 • Nie trzymaj płynów w pobliżu wentylatora i jego akcesoriów, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
 • Obsługa sprzętu powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Nie można zmienić parametrów wentylacyjnych bez formalnej zgody osoby odpowiedzialnej za receptę.
 • Alarmów nie można zmieniać ani wyłączać bez uprzedniej wiedzy lekarza odpowiedzialnego za pacjenta..
 • Air Liquide zabrania wykonywania konserwacji i napraw sprzętu przez klienta/użytkownika.
 • Respirator musi być używany wyłącznie na odpowiedzialność lekarza i sparametryzowany zgodnie z zaleceniami.
 • Instalacja elektryczna musi obsługiwać zasilanie elektryczne wskazane na urządzeniu (patrz instrukcja obsługi).
 • Używaj wyłącznie zewnętrznych baterii lub UPS dostarczonych przez Air Liquide. Do UPS należy podłączyć tylko wentylator i podgrzewaną podstawę. Zabronione jest podłączanie jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego.
 • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się unikanie podłączania wentylatora i zasilacza UPS do gniazdka elektrycznego.
 • Wentylator, nawet gdy nie jest używany, musi być zawsze podłączony do sieci elektrycznej, aby zapobiec rozładowaniu wewnętrznego akumulatora. Jeśli używany jest UPS, wentylator musi pozostać do niego podłączony, podobnie UPS musi być podłączony do sieci.
 • UPS – Codziennie sprawdzaj, czy UPS jest naładowany i podłączony do gniazdka elektrycznego (innego niż gniazdo/listwa przedłużająca), które działa prawidłowo.

Warunki przyjęcia NFZ

Kto może skorzystać z domowej terapii wentylacji mechanicznej refundowanej przez NFZ?

Dowiedz się jak skorzystać

Dokumenty

Pobierz niezbędne dokumenty wymagane do wniosku o przystąpienie do terapii wentylacji mechanicznej w warunkach domowych