Przejdź do treści

Tlenoterapia

Terapia leczenia tlenem w warunkach domowych

Tlenoterapia jest postępowaniem leczniczym, które polega na zwiększeniu stężenia tlenu w powietrzu wdychanym przez chorego, stosowanym najczęściej w przewlekłej niewydolności oddechowej (PNO).

O terapii

Celem terapii  jest nie tylko doraźnie usunięcie duszności i zmniejszenie deficytu tlenowego, ale przede wszystkim poprawa funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, obniżenie ciśnienia w tętnicy płucnej, poprawy komfortu życia, a w rezultacie jego przedłużenie.

Tlen medyczny to lek

Należy mieć zawsze na uwadze, że tlen (medyczny) jest traktowany jako lek, który należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, dotyczących w szczególności szybkości przepływu oraz czasu leczenia.

Jak każdy lek, tlen medyczny może powodować działania niepożądane, które jednak są stosunkowo rzadkie i w związnu z tym występują u niewielu pacjentów.