Przejdź do treści

Kariera w Air Liquide

Zapraszamy do zapoznawania się z głównymi zasadami polityki kadrowej Air Liquide, naszymi wartościami oraz perspektywami kariery zawodowej.

Kariera w Air Liquide

Grupa Air Liquide, wraz z jej polityką kadrową, opiera się na wartościach takich jak: zaangażowanie, zaufanie, szacunek, przejrzystość, uczciwość, innowacyjność, bezpieczeństwo, a także rozwijanie i wspieranie talentów.

Rekrutujemy Pracowników różnych specjalności i o różnym poziomie wykształcenia. I tak jak wszystkie firmy należące do Grupy Air Liquide, rozwijamy umiejętności, doceniamy doświadczenie i promujemy talenty naszych Pracowników, dostrzegamy ich wkład w rozwój Firmy i pomagamy budować indywidualną ścieżkę kariery.

Jest kilka powodów, dla których warto dołączyć do naszego zespołu:

  •  Rozwijamy, doceniamy i nagradzamy wiedzę fachową i doświadczenie, zarówno w dziedzinach technicznych jak i nietechnicznych.
  •  Promujemy różnorodność kadry pod względem płci, wieku, wykształcenia i doświadczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu wielokulturowości, jaką charakteryzuje się Air Liquide.
  •  Wspieramy rozwój zawodowy Pracowników w oparciu o długoterminową wizję.

Na rozwój ten składają się m.in.:

  •  szkolenia wdrażające, doskonalące i rozwijające,
  •  rozszerzanie zakresów odpowiedzialności poprzez nowe misje i udział w projektach,
  •  awans,
  •  polityka wynagrodzeń,
  •  elastyczna organizacja,
  •  dla najlepszych możliwość kariery poza granicami Polski w strukturach Grupy Air Liquide.

Dbamy o rozwój talentów, ponieważ dla Air Liquide słowo "talent" oznacza coś więcej niż tylko zespół zdolności: "talent" to zatrudnieni Pracownicy, którzy dzięki swym zdolnościom, umiejętnościom, staraniom i pasji przyczyniają się do wspólnego sukcesu, swojego i Firmy.

Sukces naszej Firmy zawdzieczamy pracownikom

Jeżeli jesteś absolwentem wyższej uczelni lub posiadasz doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w swojej dziedzinie, jeżeli chcesz pracować w dużej, międzynarodowej i szybko rozwijającej się korporacji - prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny zawierający klauzulę o ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 882) na następujący adres:

Dział Personalny

Air Liquide Polska Sp. z o.o.  
ul. Jasnogórska 9
31-358 Kraków 
rekrutacja@airliquide.com