Przejdź do treści

Domowa opieka pielęgniarska

Jak dbamy o jakość życia naszych pacjentów?

O terapii

Pielęgniarska opieka długoterminowa obejmuje opieką pacjentów przebywających w swoich domach:

  • przewlekle chorych
  • niepełnosprawnych
  • w podeszłym wieku, wymagających udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich

Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym ciężko chorego, jak również przygotowanie pacjenta i jego rodziny do „samoopieki i samopielęgnacji”, w tym do radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Współpraca z lekarzami

Wykwalifikowana pielęgniarka zapewnia opiekę ściśle współpracując z lekarzem rodzinnym, pomaga w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, prowadzi edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin.

Opieka pielęgniarska w domu chorego jest bezpłatna.