Przejdź do treści

Jak diagnozuje się POChP

W przypadku osób powyżej 40 roku życia, palących, z objawami lub bez (w tym zdrowych), Haute Autorité de Santé (HAS) zaleca w swoim przewodniku po leczeniu POChP, aby lekarz, poprzez osłuchiwanie oskrzeli i płuc zbadał Cię pod kątem możliwej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Diagnoza: badanie czynnościowe układu oddechowego

Rozpoznanie stawia się na podstawie czynnościowego badania oddechowego, w tym pomiaru wydolności oddechowej za pomocą spirometru jeszcze przed pojawieniem się objawów. 

Pomiar oddechu przez spirometr pozwala określić objętość i przepływ powietrza mobilizowanego przez ruchy oddechowe. 

W połączeniu z innymi parametrami, takimi jak częstotliwość zaostrzeń, ten pomiar oddychania identyfikuje etapy od I do IV w rozwoju POChP.

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) polega na zmniejszeniu objawów i spowolnieniu postępu choroby.