Przejdź do treści

Telemonitoring chorych leczonych nieinwazyjną wentylacją mechaniczną w warunkach domowych

Możliwości aplikacji, organizacja opieki i efekty kliniczne

W dniu 10 października VitalAire oficjalnie rozpoczął badanie naukowe ‘Telemonitoring chorych leczonych nieinwazyjną wentylacją mechaniczną w warunkach domowych - możliwości aplikacji, organizacja opieki i efekty kliniczne’.

Badanie wpisuje się w szerszy projekt, jakim jest zmiana ścieżki leczenia pacjentów objętych domową wentylacją mechaniczną. Obecnie osoby chore odwiedzane są w domu przez zespoły medyczne: lekarzy, pielęgniarki oraz rehabilitantów. Ilość wizyt domowych jest z góry narzucona przez NFZ i nie odpowiada potrzebom pacjenta, ani też nie optymalizuje pracy samego personelu medycznego. Dodatkowo, z powodu nieścisłych kryteriów kwalifikacji, kategoryzacja pacjenta odbywa się dzisiaj uznaniowo. Płatnik nie ma kontroli nad osobami zakwalifikowanymi do świadczenia. Przekłada się to na tak zwane nadwykonania, czyli brak finansowania części pacjentów. 
Wprowadzenie telemonitoringu pozwoli na zredukowanie ilości wizyt domowych i uwolnienie części kadr medycznych, a także na bardziej transparentne włączanie i wyłączanie pacjenta do i ze świadczenia. Końcowym celem jest skategoryzowanie domowej wentylacji mechanicznej jako świadczenia nielimitowanego, czyli takiego, które jest w pełni finansowane przez NFZ. 

Do badania zaprosiliśmy czterech lekarzy współpracujących z VitalAire oraz dwóch lekarzy współpracujących z firmą Betamed. Rolę głównego badacza objął doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 
W ramach projektu, utworzyliśmy centrum telemonitoringu, w którym pracę rozpoczęło pięć pielęgniarek, również związanych z VitalAire. 
Mamy nadzieję, iż do badania włączymy dwustu pacjentów, zarówno tych, którzy już leczą się w domowej wentylacji mechanicznej, jak i pacjentów rozpoczynających terapię.
Każdy pacjent pozostanie w badaniu przez okres sześciu miesięcy, podczas którego będzie prowadzony standardową ścieżką leczenia, a dodatkowo zostanie podłączony, poprzez modem w technologii GSM, do telemonitoringu. Pacjentom w badaniu zostaną również wykonane dodatkowe badania takie, jak gazometria i pulsoksymetria całonocna. 
Jest to bardzo duże i innowacyjne przedsięwzięcie, które ma przygotować VitalAire w Polsce do wprowadzenia technologii telemonitoringu na szeroką skalę. 

Nasze badanie uzyskało rekomendację Warsaw Health Innovation Hub - platformy partnerstwa publiczno-prawnego prowadzonej przez Agencję Badań Medycznych - podmiot Ministerstwa Zdrowia. W ramach WHIH, projekt został zaprezentowany przedstawicielom różnych organów publinczych, m.in Ministerstwu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Osoby te będą grały rolę konsultantów projektu na różnych etapach jego prowadzenia. Ich zadaniem jest ocena danego przedsięwzięcia pod kątem jesgo wykonalności i wdrażalności z perspektywy decydenta i płatnika. 
Mamy nadzieję, że wyniki badania posłużą do wprowadzenia bardziej pro-pacjenckiej ścieżki leczenia opartej na mierzalnych wynikach pacjenta, odciążającej kadrę medyczną i jednocześnie budującej wiarygodność świadczeniodawców.