Przejdź do treści

Szkolenie dla lekarzy rodzinnych zorganizowane przez St. Vincent Medical Center

Listopad 07, 2018
All day
Kraków

W dniu 7 listopada 2018 St. Vincent Medical Center (STV) wspólnie z Kolegium Lekarzy Rodzinnych - oddział w Krakowie, zorganizowali szkolenie dla lekarzy rodzinnych.

Tematem spotkania były zagadnienia medyczne dotyczące diagnostyki oraz leczenia bezdechu sennego.

Frekwencja dopisała - obecnych było prawie 40 lekarzy!

Szkolenie było podzielone na dwie części - wykład interaktywny oraz warsztaty dotyczące aparatów do diagnostyki i leczenia bezdechu sennego, będących w ofercie STV.

Pierwszą część poprowadził znakomity, doświadczony diagnosta Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dr n. med. Paweł Nastałek, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc.

Dr Nastałek w sposób jasny i merytoryczny wyjaśnił lekarzom kwestie medyczne związane z bezdechem sennym, takie jak: czynniki wpływające na wystąpienie bezdechu sennego, częstotliwość występowania tego schorzenia w korelacji z wiekiem i płcią, rola profilaktyki w zapobieganiu wystąpienia bezdechu sennego, sposoby wykrywania bezdechu przy użyciu powszechnie dostępnych testów oraz formularzy przesiewowych, badań specjalistycznych, stosowanych w diagnostyce oraz leczenie bezdechu za pomocą CPAP.

Dużo miejsca było poświęcone screeningowi bezdechu w gabinecie lekarza rodzinnego.

Podczas prezentacji nierzadko wywiązywała się dyskusja świadcząca o dużym zainteresowaniu problemem jakim są pacjenci z bezdechem.

Po wykładzie miała miejsce część warsztatowa, podczas której zaprezentowaliśmy nasze wyroby oraz mieliśmy możliwość przekazania lekarzom informacji o naszych atutach związanych z opieką nad pacjentami chorującymi na bezdech. Wielu lekarzy po raz pierwszy zetknęło się z aparatem CPAP!

Zadbaliśmy o zaopatrzenie wszystkich uczestników w materiały informacyjne.

Udział w konferencji skutkował nawiązaniem licznych kontaktów oraz zwiększył świadomośc problemu bezdechu sennego wsórd lekarzy pierwszego kontaktu.