Przejdź do treści

Korzyści z terapii CPAP dla Ciebie i osób wokół Ciebie

Jak terapia CPAP poprawi moje codzienne życie?

Terapia CPAP to bezpieczny sposób leczenia bezdechu sennego. Zauważysz korzyści od razu po jej rozpoczęciu. Poprawi się Twoje nastawienie do codziennych czynności, ponieważ będziesz lepiej spać (1).

Uważa się, że terapia CPAP stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza jest bardzo skuteczna w leczeniu codziennych objawów bezdechu sennego, takich jak poranne bóle głowy (2,3) , głośne chrapanie, częste koszmary senne i uczucie duszenia się w nocy.

Konkretnie, kiedy dobrze się wyśpisz, będziesz znacznie mniej narażony na drzemkę podczas jazdy (4) , a w pracy poczujesz się bardziej rozbudzony i bardziej produktywny (5). Terapia CPAP może również złagodzić uczucie depresji i drażliwości (6,7) oraz może poprawić sprawność seksualną.

Lecząc bezdech senny, pomożesz zmniejszyć ryzyko długotrwałych problemów zdrowotnych, w tym: 

 • nadciśnienie; (8.9)
 • udar lub udar i choroba serca; (6-9)
 • cukrzyca typu 2; (10-12)
 • syndrom metabliczny. (13)
Leczenie bezdechu sennego terapią CPAP nie tylko pomoże ci w dążeniu do lepszego życia, ale także sprawi, że życie będzie łatwiejsze i przyjemniejsze dla ludzi wokół ciebie.

W jaki sposób terapia CPAP przyniesie korzyści ludziom, z którymi mieszkam? 

„Pełen energii” i „bardziej atrakcyjny”: w ten sposób terapia CPAP może przynieść korzyści ludziom wokół ciebie.

Twój bezdech senny ma wpływ nie tylko na ciebie, ale także na ludzi wokół ciebie . W związku z tym nie tylko Ty skorzystasz z leczenia CPAP. Twój partner również będzie mógł lepiej spać w nocy, a Twoja rodzinaprzyjaciele i współpracownicy ucieszą się, widząc Cię ponownie pełnego energii.

Twój związek

 • Czy wiesz, że chrapanie i częste wybudzanie się w nocy mogą zakłócać sen Twojego partnera? Twój sprzęt CPAP może pozwolić wam obojgu na dobry, regenerujący sen (14).
 • Badania wykazały, że regularne stosowanie CPAP może pomóc poprawić sprawność seksualną i zmniejszyć problemy seksualne związane z bezdechem sennym (np. zaburzenia erekcji, utrata popędu seksualnego) (15).
 • Noszenie maski może być przeszkodą w intymności. Aby uniknąć utraty poczucia własnej wartości, możesz porozmawiać o tym ze swoim partnerem i/lub pracownikiem służby zdrowia.
 • Badania naukowe wykazały, że leczenie CPAP poprawiło wygląd fizyczny użytkowników! Według osób, z którymi przeprowadzono wywiady, po leczeniu CPAP pacjenci okazali się bardziej czujni, młodzieńczy i atrakcyjni (16).

Twoje życie rodzinne

 • Poczucie mniejszego chronicznego zmęczenia w ciągu dnia może pomóc Ci pozostać aktywnym i maksymalnie wykorzystać wyjątkowe chwile spędzone z rodziną (17-20) .
 • Możesz spędzić więcej czasu ze swoimi dziećmi i/lub wnukami. Ponadto brak poczucia senności może zmniejszyć prawdopodobieństwo zaśnięcia podczas posiłków, spotkań rodzinnych, wycieczek lub spędzania wolnego czasu z rodziną (17-20).

Twoje życie towarzyskie i zawodowe

 • Uczucie większej czujności i czuwania przez cały czas może pomóc Ci pozostać aktywnym przez cały dzień. Spotkania w miejscu pracy czy codzienne spotkania z przyjaciółmi nie będą już problemem (17-20).
 • Możesz zauważyć poprawę swoich umiejętności prowadzenia pojazdu, co pozwoli ci łatwiej i bezpieczniej się poruszać (21).
 • Cierpienie na zaniki pamięci i problemy z koncentracją lub skupieniem uwagi są częstymi objawami bezdechu sennego, które mogą wpływać na Twoje życie prywatne i zawodowe. Objawy te można złagodzić, jeśli regularnie korzystasz ze sprzętu CPAP (20, 22, 23).

Bibliografia

1. Narodowa Fundacja Snu, przestrzeganie snu i CPAP. Konsultowane 12.10.2020 @ www.sleepfoundation.org/articles/sleep-and-cpap-adherence
2. Campos-Rodriguez F, et al. Wpływ ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych na ciśnienie krwi i profil metaboliczny u kobiet z bezdechem sennym. Eur Respir J. 2017;50(2);1700257.
3. Cass E i in. Objawy depresji przed i po leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego u mężczyzn i kobiet. J Clin Sen Med. 2015;11(9);1029-38
4. Mahssa K, et al. Ryzyko wypadków samochodowych związane z bezdechem sennym jest zmniejszone dzięki stałemu dodatniemu ciśnieniu w drogach oddechowych: dane ze szwedzkiego rejestru wypadków drogowych. Sen 2015;38(3);341-9
5Siccoli M, et al. Wpływ stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych na jakość życia pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego: dane z randomizowanego badania kontrolnego. Spać. 2008;31(11);1551-8
6 .Young T i wsp., Epidemiologia obturacyjnego bezdechu sennego: perspektywa zdrowia populacji. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(9);1217-39
7 Young T i wsp., Zaburzenia oddychania i śmiertelności związane ze snem: osiemnastoletnia obserwacja kohorty snu Wisconsin. Spać. 2008;31(8);1071-8.
8. Campos-Rodriguez F, et al. Wpływ ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych na ciśnienie krwi i profil metaboliczny u kobiet z bezdechem sennym. Eur Respir J. 2017;50(2):1700257.
9.Gottlieb D i in. CPAP kontra tlen w obturacyjnym bezdechu sennym. N Engl J Med. 2014;370(24):2276-85.
10. Mokhlesi B, et al. Wpływ jednotygodniowego 8-godzinnego conocnego ciągłego leczenia dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w przypadku obturacyjnego bezdechu sennego na kontrolę glikemii w cukrzycy typu 2: badanie słuszności koncepcji. Am J Respir Crit Care Med. 2016;194(4):516-9.
11 . Martínez-Cerón E, et al. Wpływ ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych na kontrolę glikemii u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym i cukrzycą typu 2. Randomizowane badanie kliniczne. Am J Respir Crit Care Med. 2016;194(4):476-85. 
12 . Aronsohn R i in. Wpływ nieleczonego obturacyjnego bezdechu sennego na kontrolę stężenia glukozy w cukrzycy typu 2. Am J Respir Crit Care Med. 2010;181(5):507-1
13. Sharma S, et al. CPAP w zespole metabolicznym u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym. N Engl J Med. 2011;365(24):2277-86.
14 . Doherty LS. i in. Wpływ terapii nosowej ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych na jakość życia partnerów łóżka pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego. Klatka piersiowa. 2003 grudzień;124(6):2209-14.
15 . Melehan KL. i in. Randomizowane badanie CPAP i wardenafilu dotyczące funkcji erekcji i tętnic u mężczyzn z obturacyjnym bezdechem sennym i zaburzeniami erekcji. J Clin Endocrinol Metab. 2018 kwietnia 1;103(4):1601-1611.
16 . Chervin RD. i in. Twarz senności: poprawa wyglądu po leczeniu bezdechu sennego. J Clin Sen Med. 2013 wrzesień 15;9(9):845-52.
17.Brak DD i in. Czy ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych może poprawić ogólny stan zdrowia pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym?: badanie skuteczności klinicznej. Klatka piersiowa. 2002 Listopad; 122 (5): 1679-85.
18 . Sforza E. i in. Senność w ciągu dnia i terapia nosowa ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym: efekty przewlekłego leczenia i 1-nocnego odstawienia terapii. Spać. 1995 kwiecień;18(3):195-201.
19. Bolitschek J. i in. Wpływ leczenia nosowego stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych na jakość życia pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym. Eur Respir J. 1998 kwiecień;11(4):890-4.
20. Antyczny NA. i in. Wpływ CPAP na normalizację senności w ciągu dnia, jakości życia i funkcji neuropoznawczych u pacjentów z OBS o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Spać. 2011 1 stycznia;34(1):111-9.
21 . Mazza S. i in. Zdolność prowadzenia pojazdów u pacjentów z bezdechem sennym przed i po leczeniu CPAP: ocena na platformie bezpieczeństwa drogowego. Eur Respir J. 2006 listopad;28(5):1020-8.
22 . Deering S. i in. Przestrzeganie CPAP jest związane z poprawą uwagi w grupie pacjentów głównie płci męskiej z umiarkowanym do ciężkiego OBS. J Clin Sen Med. 15 grudnia 2017;13(12):1423-1428.
23 . Amerykańska Akademia Medycyny Snu (AASM). CPAP - Korzyści z zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia. Sierpień 2015. http://sleepeducation.org/essentials-in-sleep/cpap/benefits .