Przejdź do treści

Domowa wentylacja mechaniczna

Domowa Wentylacja Mechaniczna

Wentylacja mechaniczna jest sposobem leczenia umożliwiającym pacjentom z niewydolnością oddychania funkcjonowanie przy użyciu specjalistycznego aparatu medycznej (respiratora). Respirator pozwala na całkowite zastąpienie oddechu pacjenta lub na jego częściowe wspomaganie.

Planowanie jest kluczowym elementem

Planuj podróż z dużym wyprzedzeniem - co najmniej 6 - 8 tygodni – jest to najważniejszą rzeczą, którą należ zrobić, aby bezpiecznie podróżować. Poinformuj wszystkie strony zainteresowane o swoich planach podróży kontaktując się z personelem medycznym, dostawcą usługi tlenoterapii lub wentylacji mechanicznej, biurem podróży, liniami lotniczymi, oraz właścicielem sprzętu.

Porozmawiaj z lekarzem prowadzącym

Skonsultuj się z lekarzem w sprawie swoich planów podróży. Jeśli zamierzasz podróżować samolotem, może wystąpić konieczność zmian w dawkowaniu leków, ponieważ zmniejszone ciśnienie powietrza w samolocie wpływa na poziom tlenu we krwi. Poproś lekarza prowadzącego o sporządzenie krótkiego opisu historii choroby zawierające podstawowe dane o przyjmowanych lekach oraz przebiegu leczenia. W przypadku utraty bagażu lub w sytuacji konieczności udzielenia pomocy medycznej dokument ten pozwoli na szybką i właściwą diagnozę.

Porozmawiaj ze swoim touroperatorem

Istnieje wiele sposobów podróżowania - autem, autobusem, pociągiem, statkiem lub samolotem. Każdy rodzaj transportu może wymagać innego podejścia w związku ze stosowaną terapią tlenem. Na przykład, dowiedz się czy będzie konieczne uzyskanie specjalnej zgody linii lotniczych. Każdy organizator Twojego wypoczynku posiada wewnętrzne regulacje dotyczące rodzaju wyposażenia instalacji tlenowej, które mogą być przewożone i stosowane podczas podróży. Najważniejsze jest abyś pamiętał, że dokonanie wszystkich formalności może zająć sporo czasu, co w konsekwencji może opóźnić Twoją podróży.

Podróżowanie z tlenem

Przygotuj sobie listę pytań, która pozwoli ci przygotować się do podróży Proces przygotowań powinno rozpocząć się przynajmniej osiem tygodni przed wyjazdem co pozwoli na przeanalizowanie wszystkich dostępnych rozwiązań i wybranie tych najbezpieczniejszych i najkorzystniejszych.

Przykładowa lista pytań kontrolnych:

 •  Czy posiadam krótki opis historii choroby zawierający podstawowe dane o przyjmowanych lekach oraz przebiegu i zaleceniach przy stosowaniu tlenoterapii?
 •  Czy poinformowałem lekarza prowadzącego o swoich planach podróży i konieczności zastosowania mobilnego lub przenośnego koncentratora tlenu?
 •  Czy posiadam oświadczenie od lekarza prowadzącego stwierdzające, że jestem zdolny do podróży?
 •  Czy poinformowałem organizatora podróży o swoich potrzebach związanych z korzystaniem z koncentratora tlenu w czasie podróży i wypoczynku?
 •  Czy poinformowałem linie lotnicze, że będę podróżował z koncentratorem tlenu?
 •  Czy powiadomiłem VitalAire o planowanej podróży?
 •  Czy posiadam wystarczającą ilość jednorazówek i innych akcesoriów stosowanych aby wystarczyły na czas podróży?

Jeżeli masz jakiekolwiek problemy techniczne ze sprzętem medycznym skontaktuj się z serwisem.

Awarie sprzętu medycznego można zgłaszać w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów:

Oddział Poznań VitalAire Sp.z o.o.
tel. 61 626 97 13
tel. 61 626 97 14
tel. 532 088 071

Oddział Warszawa VitalAire Sp.z o.o.
tel. 734 109 513
tel. 609 800 398

W godzinach popołudniowych, dniach wolnych od pracy pod numerami telefonów:

Oddział Poznań VitalAire Sp.z o.o.
tel. 662 307 827
tel. 600 911 695

W zależności do sytuacji problem można rozwiązać podczas rozmowy telefonicznej dzięki udzielanym radom ze strony pracowników serwisu. W przypadku bardziej skomplikowanej usterki pracownicy serwisu dostarczają zapasowy sprzęt medyczny. Jeżeli w tym czasie istnieje zagrożenie życia dla Pacjenta, należy skontaktować się z jednostką ratownictwa medycznego.

Aby móc skorzystać z programu wentylacji mechanicznej w warunkach domowych finansowanego przez NFZ, pacjent musi spełniać następujące warunki:

 1.  mieć zakończone i udokumentowane leczenie przyczynowe,
 2.  być w pełni zdiagnozowanym (mają wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż wentylacja),
 3.  posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne,
 4.  mieć zapewnioną 24 godzinną opiekę oraz odpowiednie warunki mieszkaniowe.

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą jednocześnie korzystać z:

 • pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
 • świadczeń paliatywnych i hospicyjnych,
 • tlenoterapii,
 • dodatkowej terapii ruchowej.

Jedynymi świadczeniami, które można łączyć z naszym świadczeniem są:

 • wizyty w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradni lekarza rodzinnego
 • wsparcia pielęgniarki środowiskowej
 • leczenia stomatologiczne,
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

Sprzęt medyczny taki jak respirator, pulsoksymetr i ssak medyczny dostarczamy do domu pacjenta wraz z dniem rozpoczęcia opieki zgodnie z wymaganiami NFZ. W momencie rezygnacji z opieki pacjent lub rodzina jest zobowiązana powiadomić VitalAire oraz personel medyczny a podjętej decyzji tym samym musi oddać wszystkie udostępnione do korzystania urządzenia medyczne.

Tak. Do każdego z urządzeń jest zawsze dołączana instrukcji obsługi. Ponadto nasz personel medyczny podczas pierwszej wizyty u pacjenta w domu przeprowadzi kompleksowe szkolenie z zasad korzystania oraz bieżącej obsługi dostarczonych urządzeń medycznych.

Decyzję o skierowaniu pacjenta do domowej wentylacji podejmuje lekarz w oparciu o posiadane wyniki badań. Nie ma ograniczeń czasowych w korzystaniu z mechanicznej wentylacji w warunkach domowych, dopóki istnieją wskazania medyczne do jej stosowania.

Domowe leczenie tlenem i domowe leczenie respiratorem są osobnymi świadczeniami i nie można korzystać z nich jednocześnie. Natomiast jeżeli są takie wskazania lekarskie, pacjenci objęci opieką przez VitalAire są dodatkowo wyposażani w koncentrator tlenu

Pacjenci, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym wymagają zazwyczaj stałej pomocy ze strony członka rodziny lub opiekuna. Zapewnienie takiej opieki jest jednym z warunków objęcie pacjenta mechaniczną wentylacją w domu. Dodatkowo pacjent znajduje się również pod opieką profesjonalnego zespołu medycznego. W jego skład wchodzą lekarz, pielęgniarka i rehabilitant.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 roku pacjentowi korzystającemu ze świadczenia udzielanego przez ośrodek realizujący świadczenie wentylacji mechanicznej w ramach NFZ zapewniane są regularne wizyty członków zespołu medycznego z częstotliwością uzależnioną od jednostki chorobowej kwalifikującej do korzystania ze świadczenia.