Przejdź do treści

Tlenoterapia

Niewydolność oddychania to takie zaburzenie funkcjonowania układu oddechowego, które powoduje zaburzenie wymiany gazowej w płucach, co w następstwie prowadzi do obniżenia zawartości tlenu we krwi tętniczej (czyli obniżenie jego ciśnienia parcjalnego). Obniżeniu zawartości tlenu może towarzyszyć wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi (czyli wzrost jego ciśnienia parcjalnego).

Pacjenci, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym wymagają zazwyczaj stałej pomocy ze strony członka rodziny lub opiekuna. Zapewnienie takiej opieki jest jednym z warunków objęcie pacjenta mechaniczną wentylacją w domu. Dodatkowo pacjent znajduje się również pod opieką profesjonalnego zespołu medycznego. W jego skład wchodzą lekarz, pielęgniarka i rehabilitant.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2010 roku pacjentowi korzystającemu ze świadczenia udzielanego przez ośrodek realizujący świadczenie wentylacji mechanicznej w ramach NFZ zapewniane są regularne wizyty członków zespołu medycznego z częstotliwością uzależnioną od jednostki chorobowej kwalifikującej do korzystania ze świadczenia.

Koncentratory mają system monitorowania stężenia O2 i jest ono wskazywane kontrolką zieloną – norma, żółtą - poniżej normy do 85% , czerwoną poniżej

Zbyt duża podaż tlenu może powodować zwiększenie CO2 doprowadzając śpiączki włącznie.

Nie, tlen nie jest substancją uzależniającą

Dzięki butlom TAKEO™ z elektronicznym wskaźnikiem TIPI™ możemy na bieżąco kontrolować zawartość pozostałego gazu w butli oraz czas pozostający do opróżnienia butli przy ustawionym przepływie. TIPI™ precyzyjnie informuje, kiedy należy wymienić butlę, poprzez dwa sygnały dźwiękowe: 1. Kiedy ciśnienie tlenu spadnie poniżej 50 barów, 2. Kiedy pozostanie mniej niż 15 min do opróżnienia butli przy danym przepływie.

Tak. Wąż tlenowy może zmoknąć, ale upewnij się, że koncentrator tlenu jest z dala od wilgotnego środowiska. Powinien znajdować się po za łazienką

Tak. Tlen medyczny Air Liquide odpowiada wymaganiom jakościowym Farmakopei Europejskiej. Tlen medyczny jest gazem zakwalifikowanym jako produkt leczniczy i jest przeznaczony wyłącznie do celów medycznych.

Nie prowadzimy sprzedaży sprzętu używanego.

Nie. Air Liquide nie pełni butli Klientów. Oferujemy swoje butle, które dzierżawimy naszym Klientom. Dzięki temu Klient nie musi dbać o regularne i kosztowne przeglądy i legalizacje butli. Gotowy produkt jest dostarczany do Klienta ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Należy pamiętać, że przepełnianie gazu medycznego przez pracowników podmiotu leczniczego jest procederem niedopuszczalnym i fałszowaniem produktu leczniczego.

Do otrzymanego od nas koncentratora dostarczamy przewody i wąsy tlenowy 3 sztuki na kwartał i filtry.

Planowanie jest kluczowym elementem

Planuj podróż z dużym wyprzedzeniem - co najmniej 6 - 8 tygodni – jest to najważniejszą rzeczą, którą należ zrobić, aby bezpiecznie podróżować. Poinformuj wszystkie strony zainteresowane o swoich planach podróży kontaktując się z personelem medycznym, dostawcą usługi tlenoterapii lub wentylacji mechanicznej, biurem podróży, liniami lotniczymi, oraz właścicielem sprzętu.

Porozmawiaj z lekarzem prowadzącym

Skonsultuj się z lekarzem w sprawie swoich planów podróży. Jeśli zamierzasz podróżować samolotem, może wystąpić konieczność zmian w dawkowaniu leków, ponieważ zmniejszone ciśnienie powietrza w samolocie wpływa na poziom tlenu we krwi. Poproś lekarza prowadzącego o sporządzenie krótkiego opisu historii choroby zawierające podstawowe dane o przyjmowanych lekach oraz przebiegu leczenia. W przypadku utraty bagażu lub w sytuacji konieczności udzielenia pomocy medycznej dokument ten pozwoli na szybką i właściwą diagnozę.

Porozmawiaj ze swoim touroperatorem

Istnieje wiele sposobów podróżowania - autem, autobusem, pociągiem, statkiem lub samolotem. Każdy rodzaj transportu może wymagać innego podejścia w związku ze stosowaną terapią tlenem. Na przykład, dowiedz się czy będzie konieczne uzyskanie specjalnej zgody linii lotniczych. Każdy organizator Twojego wypoczynku posiada wewnętrzne regulacje dotyczące rodzaju wyposażenia instalacji tlenowej, które mogą być przewożone i stosowane podczas podróży. Najważniejsze jest abyś pamiętał, że dokonanie wszystkich formalności może zająć sporo czasu, co w konsekwencji może opóźnić Twoją podróży.

Podróżowanie z tlenem

Przygotuj sobie listę pytań, która pozwoli ci przygotować się do podróży Proces przygotowań powinno rozpocząć się przynajmniej osiem tygodni przed wyjazdem co pozwoli na przeanalizowanie wszystkich dostępnych rozwiązań i wybranie tych najbezpieczniejszych i najkorzystniejszych.

Przykładowa lista pytań kontrolnych:

  •  Czy posiadam krótki opis historii choroby zawierający podstawowe dane o przyjmowanych lekach oraz przebiegu i zaleceniach przy stosowaniu tlenoterapii?
  •  Czy poinformowałem lekarza prowadzącego o swoich planach podróży i konieczności zastosowania mobilnego lub przenośnego koncentratora tlenu?
  •  Czy posiadam oświadczenie od lekarza prowadzącego stwierdzające, że jestem zdolny do podróży?
  •  Czy poinformowałem organizatora podróży o swoich potrzebach związanych z korzystaniem z koncentratora tlenu w czasie podróży i wypoczynku?
  •  Czy poinformowałem linie lotnicze, że będę podróżował z koncentratorem tlenu?
  •  Czy powiadomiłem VitalAire o planowanej podróży?
  •  Czy posiadam wystarczającą ilość jednorazówek i innych akcesoriów stosowanych aby wystarczyły na czas podróży?

Tak. Aby zapewnić najwyższy standard usługi w tym zakresie współpracujemy z autoryzowanymi serwisami specjalizującymi się w naprawie i konserwacji sprzętu medycznego, który dostarczamy naszym pacjentom.

Jeżeli masz jakiekolwiek problemy techniczne ze sprzętem medycznym skontaktuj się z serwisem.

Awarie sprzętu medycznego można zgłaszać w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów:

Oddział Poznań VitalAire Sp.z o.o.
tel. 61 626 97 13
tel. 61 626 97 14
tel. 532 088 071

Oddział Warszawa VitalAire Sp.z o.o.
tel. 734 109 513
tel. 609 800 398

W godzinach popołudniowych, dniach wolnych od pracy pod numerami telefonów:

Oddział Poznań VitalAire Sp.z o.o.
tel. 662 307 827
tel. 600 911 695

W zależności do sytuacji problem można rozwiązać podczas rozmowy telefonicznej dzięki udzielanym radom ze strony pracowników serwisu. W przypadku bardziej skomplikowanej usterki pracownicy serwisu dostarczają zapasowy sprzęt medyczny. Jeżeli w tym czasie istnieje zagrożenie życia dla Pacjenta, należy skontaktować się z jednostką ratownictwa medycznego.

Tak. Tlenoterapia w warunkach domowych, przy spełnianiu określonych wymagań, jest całkowicie refundowana przez NFZ.

Sprzęt medyczny taki jak respirator, pulsoksymetr i ssak medyczny dostarczamy do domu pacjenta wraz z dniem rozpoczęcia opieki zgodnie z wymaganiami NFZ. W momencie rezygnacji z opieki pacjent lub rodzina jest zobowiązana powiadomić VitalAire oraz personel medyczny a podjętej decyzji tym samym musi oddać wszystkie udostępnione do korzystania urządzenia medyczne.

Wszystkie wymagane dokumenty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "Tlenoterapia" / "Dokumenty dla pacjentów”.

Informujemy każdorazowo, że każdy dostarczony respirator posiada dodatkową baterię zewnętrzną pozwalającą na zasilanie urządzenia przez 4 do 8 godzin w przypadku przerw w dostawie energii. Pacjent lub rodzina powinni również poinformować dostawcę energii oraz odpowiednią jednostkę Państwowej Straży Pożarnej lub wydział w lokalnej jednostce samorządowej, że pod danym adresem znajduje się pacjent z respiratorem oraz innym specjalistycznym sprzętem medycznym wymagającym zasilania energią elektryczną. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy naszym pacjentom przetwornicę prądową.

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy wysyłać na bieżąco po każdym zakończonym miesiącu do 5 dnia następnego miesiąca. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, czy znajdują się na nich dane pacjenta i wszystkie niezbędne podpisy, daty lub godziny wentylacji. Ewentualne zmiany, poprawki , należy parafować .

Tlenoterapia jest procedurą medyczną, w której wszelkie parametry i czas trwania należy uzgadniać z lekarzem prowadzącym.

Podczas korzystania z koncentratora tlenu należy bezwzględnie zapewnić bezpieczeństwo jego pracy. W tym czasie nie powinien znajdować się w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (łazienka, pralnia, kuchnia), w pobliżu otwartego ognia (piec gazowy, kominek, piec kaflowy) lub źródeł ciepła (kaloryfer). Korzystając z tlenoterapii możesz wykonywać większość czynności domowych zwracając jednak szczególną uwagę aby zapewnić urządzeniu bezpieczne warunki pracy. Możesz poruszać się z urządzeniem po domu i w jego otoczeniu jednakże zważywszy na ciężar i wymiary oraz brak baterii zewnętrznej dalsze podróże są niemożliwe. Pamiętaj, że maksymalna długość węża tlenowego nie może przekraczać 15 m.

Tak. Do każdego z urządzeń jest zawsze dołączana instrukcji obsługi. Ponadto nasz personel medyczny podczas pierwszej wizyty u pacjenta w domu przeprowadzi kompleksowe szkolenie z zasad korzystania oraz bieżącej obsługi dostarczonych urządzeń medycznych.

Domowe leczenie tlenem i domowe leczenie respiratorem są osobnymi świadczeniami i nie można korzystać z nich jednocześnie. Natomiast jeżeli są takie wskazania lekarskie, pacjenci objęci opieką przez Venatmed są dodatkowo wyposażani w koncentrator tlenu